ورکشاپ گیتار الکتریک امیر دانایی

ورکشاپ گیتار الکتریک امیر دانایی در بوشهر

دوشنبه 7 مرداد 1398، بوشهر، سالن سینما آوینی

ثبت نام

کنسرت سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی در بوشهر

یکشنبه 6 مرداد 1398، بوشهر، تالار لیان

خرید بلیت

فرهنگ و هنر


رویدادهای مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی بوشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی و سمینارها

رویدادهای مجتمع فرهنگی هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی، سمینارهاو...