پخش زنده فوتبال پرسپولیس استقلال

پخش زنده فوتبال پرسپولیس استقلال در بوشهر

یکشنبه 31 شهریور 1398، بوشهر، سالن سینما آوینی

خرید بلیت

فرهنگ و هنر


رویدادهای مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی بوشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی و سمینارها

رویدادهای مجتمع فرهنگی هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی، سمینارهاو...