اپرای حلاج پرواز همای

اپرای حلاج پرواز همای در بوشهر

دوشنبه 25 آذر 1398، بوشهر، سالن ورزشی فجر

تمدید شد

سمینار اخلاق در زندگی دکتر انوشه

سمینار اخلاق در زندگی دکتر انوشه در بوشهر

سه شنبه 26 آذر 1398، بوشهر، سالن سینما آوینی

خرید بلیت

فرهنگ و هنر


رویدادهای مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی بوشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی و سمینارها

رویدادهای مجتمع فرهنگی هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی، سمینارهاو...