نمایش پ مثل پرنده

نمایش پ مثل پرنده در برازجان

شنبه 2 آذر 1398، برازجان، سالن فرهنگ (برازجان)

خرید بلیت

فرهنگ و هنر


رویدادهای مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی بوشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی و سمینارها

رویدادهای مجتمع فرهنگی هنری آفتاب شهر جدید عالیشهر

فیلم های سینمایی، کلاس های آموزشی، سمینارهاو...