با استفاده از تمامی کارت های عضو شتاب

راهنمای خرید و پرداخت آنلاین

اطلاعات مورد نیاز کارت بانکی

در هنگام خرید اینترنتی با کارت های بانکی عضو شبکه شتاب فقط چهار مورد از اطلاعات کارت بانکی از شما پرسیده می‌شود:
1- شماره کارت، که بر روی تمامی کارت ها حک شده است.
2- رمز اینترنتی کارت (رمز دوم)
3- کد سه و يا چهار رقمی CVV2، که بر روی کارت درج شده است
4- تاریخ انقضاء، که بر روی کارت درج شده است.

کد CVV2 و تاریخ انقضا

کد CVV2 به صورت یک عدد 3رقمی و یا 4 رقمی مانند شمارۀ 16 رقمی حک شده روی کارت، بر روی اکثر کارت ها، از جمله کارت بانکهای ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان و پارسیان حک شده است. در کارت های بانک تجارت، کد CVV2 به صورت رقم 17، 18 و 19ام بعد از 16رقم شماره کارت حک شده است. شمارۀ درج شده بر روی کارت های بانک سپه شمارۀ حساب است و شمارۀ کارت نیست. برای فهمیدن شمارۀ کارت سپه خود به شعبۀ صادر کنندۀ کارت خود مراجعه نمایید. نکته: صرفاً وجود کدCVV2 بر روی کارت ها، دلیل بر امکان خرید اینترنتی نیست، بلکه اصولاً باید بانک صادر کننده امکان خرید اینترنتی را فراهم کرده باشد.

رمز اینترنتی

قابلیت خرید اینترنتی برای بعضی از کارت های بانکی عضو شتاب فعال نیست، شماره رمز اینترنتی، با شماره رمزی که در هنگام استفاده از دستگاه های خود پرداز وارد می کنید متفاوت می باشد، البته در خصوص کارت های بانک سامان هنگام دریافت این کارت ها رمز اینترنتی و رمز کارت یکی است ولی اگر زمانی رمز کارت خود را تغییر دهید رمز اینترنتی تغییر نمی کند و در صورت نیاز خود رمز اینترنتی را باید جداگانه تغییر دهید. اگر رمز اینترنتی مربوط به کارت خود را نمی دانید، با مراجعه به خود پرداز بانک صادر کننده کارت، و انتخاب گزینه تغییر رمز دوم نسبت به تعیین رمز اینترنتی اقدام نمایید.