فهرست همه رویدادها با موضوع کنسرت

تمامی رویدادهای گذشته و پیش رو در بلیت باکس.

کنسرت خیریه گروه موسیقی هیراب در بوشهر

کنسرت خیریه گروه موسیقی هیراب در بوشهر

کنسرت خیریه گروه موسیقی هیراب متشکل از نوازندگان بومی بوشهر بوده و این بار برای کرمانشاه به روی صحنه می روند، تمامی عواید این کنسرت صرف کمک به زلزله زدگان اخیر کرمانشاه خواهد شد سرپرست گرو آقای بهرنگ حکیمی پور و خواننده آقای بهمن عبدالشیخی می باشند،

جمعه 10 آذر 1396