فهرست همه رویدادها با موضوع سینما

تمامی رویدادهای گذشته و پیش رو در بلیت باکس.

فیلم سینمایی اینسایدیوس 4 در بوشهر

فیلم سینمایی اینسایدیوس 4 در بوشهر

چهارمین قسمت از فیلم “توطئه‌آمیز: آخرین کلید”درباره دکتر الیس رینیر متخصص پاراپیسولوژیست خیلی باهوش و زیرک است که قرار است در خانه قدیمی بچگی‌اش با ترسناک‌ترین موجودات روبه‌رو شده و آنها را شکار کند.

از جمعه 23 شهریور 1397