کارگاه کارگردانی فیلم مستند با حضور حبیب احمدزاده در بوشهر

کارگاه کارگردانی فیلم مستند با حضور حبیب احمدزاده در بوشهر

پنجشنبه 16 اسفند 1397، پردیس انقلاب

برگزار شد

کارگاه کارگردانی فیلم مستند با حضور حبیب احمدزاده در بوشهر

  • زمان: پنجشنبه 16 اسفند 1397
  • مکان: پردیس انقلاب
    نشانی: بوشهر، خیابان معلم، پردیس سینمایی انقلاب
  • تلفن هماهنگی: 09337782826
  • برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری نارنجی

انتخاب سانس و خرید بلیت

رویداد های مرتبط

دیدگاهتان را راجع به این رویداد بنویسید
لطفا جهت ارسال دیدگاه حتما فیلد من ربات نیستم را تیک بزنید!

0 دیدگاه