تئاتر کماندومینو در بوشهر

تئاتر کماندومینو در بوشهر

از چهارشنبه 4 دی 1398، پلاتو استاد صغیری

برگزار شد

تیزر تصویری تئاتر کماندومینو

تئاتر کماندومینو در پلاتو استاد صغیری بوشهر

کارگردان: نیما رضایی

نویسنده: خداداد رضایی

بازیگران: نیما رضایی، قاسم رشیدی، فائزه طاهری، مینا حیدری، سید حسین حسینی، محمدصادق سلیم پور، سحر کیانی، محمدرضا جاویدنژاد، ابوالفضل شفیعی، زهرا امین نژاد

دیدگاهتان را راجع به این رویداد بنویسید
لطفا جهت ارسال دیدگاه حتما فیلد من ربات نیستم را تیک بزنید!

0 دیدگاه