تئاتر سرگذشت چند غریق به استشهاد دار و درخت در بوشهر

تئاتر سرگذشت چند غریق به استشهاد دار و درخت در بوشهر

دوشنبه 18 دی 1396، پلاتو استاد صغیری

برگزار شد

سومین جشنواره تئاتر فجر استانی اجرای تئاتر سرگذشت چند غریق به استشهاد دار و درخت در بوشهر
نویسنده : صابر محمدی
کارگردان : 
علی پور
شفیعی نژاد
استان از کچساران
مدت نمایش 55 دقیقه

تئاتر سرگذشت چند غریق به استشهاد دار و درخت در بوشهر

  • زمان: دوشنبه 18 دی 1396
  • مکان: پلاتو استاد صغیری
    نشانی: بوشهر، مجتمع فرهنگی هنری
  • قیمت : 10,000 تومان
  • تلفن هماهنگی:
  • برگزار کننده: انجمن هنرهای نمايشی استان بوشهر

انتخاب سانس و خرید بلیت

رویداد های مرتبط

دیدگاهتان را راجع به این رویداد بنویسید
لطفا جهت ارسال دیدگاه حتما فیلد من ربات نیستم را تیک بزنید!

0 دیدگاه