انتقامجویان: پایان بازی در شهر جدید عالیشهر

انتقامجویان: پایان بازی در شهر جدید عالیشهر

جمعه 25 مرداد 1398، مجتمع فرهنگی هنری آفتاب

برگزار شد

اکران فیلم انتقامجویان: پایان بازی در مجتمع آفتاب عالیشهر

انتقامجویان: پایان بازی در شهر جدید عالیشهر

  • زمان: جمعه 25 مرداد 1398
  • مکان: مجتمع فرهنگی هنری آفتاب
    نشانی: شهر جدید عالیشهر، شهر جدید عالیشهر
  • قیمت : 5,000 تومان
  • تلفن هماهنگی: 09396277373
  • برگزار کننده: مجتمع فرهنگی هنری آفتاب

انتخاب سانس و خرید بلیت

رویداد های مرتبط

دیدگاهتان را راجع به این رویداد بنویسید
لطفا جهت ارسال دیدگاه حتما فیلد من ربات نیستم را تیک بزنید!

0 دیدگاه