کارگاه کارگردانی فیلم با حضور نرگس  آبیار در بوشهر

کارگاه کارگردانی فیلم با حضور نرگس آبیار در بوشهر

دوشنبه 13 اسفند 1397، پردیس انقلاب

اتمام ظرفیت

کارگاه کارگردانی فیلم با حضور نرگس آبیار در بوشهر

  • زمان: دوشنبه 13 اسفند 1397
  • مکان: پردیس انقلاب
    نشانی: بوشهر، خیابان معلم، پردیس سینمایی انقلاب
  • تلفن هماهنگی: 09337786826
  • برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری نارنجی

انتخاب سانس و خرید بلیت

رویداد های مرتبط

دیدگاهتان را راجع به این رویداد بنویسید
لطفا جهت ارسال دیدگاه حتما فیلد من ربات نیستم را تیک بزنید!

0 دیدگاه