انیمیشن اردک اردک غاز در شهر جدید عالیشهر

انیمیشن اردک اردک غاز در شهر جدید عالیشهر

چهارشنبه 17 مهر 1398، مجتمع فرهنگی هنری آفتاب

برگزار شد

اکران انیمیشن اردک اردک غاز در مجتمع آفتاب عالیشهر

انیمیشن اردک اردک غاز در شهر جدید عالیشهر

  • زمان: چهارشنبه 17 مهر 1398
  • مکان: مجتمع فرهنگی هنری آفتاب
    نشانی: شهر جدید عالیشهر، شهر جدید عالیشهر
  • قیمت : 5,000 تومان
  • تلفن هماهنگی: 09396277373
  • برگزار کننده: مجتمع فرهنگی هنری آفتاب

انتخاب سانس و خرید بلیت

رویداد های مرتبط

دیدگاهتان را راجع به این رویداد بنویسید
لطفا جهت ارسال دیدگاه حتما فیلد من ربات نیستم را تیک بزنید!

0 دیدگاه